Boxes & Labels

Boxes & Labels - att skapa ett nytt varumärke

PS Kommunikation, reklambyrå i Jönköping

Boxon - med verksamhet i Norden, Europa och Asien - är en innovativ affärspartner som erbjuder intelligenta förpackningskoncept. Tillsammans med branschkollegan Specialwell föddes en dröm om att erbjuda marknaden boxar och etiketter i kombination - smarta lösningar för ökad effektivitet och lönsamhet. Vi på PS Kommunikation, tillsammans med våra vänner på LOFT Reklambyrå, är vi glada över att vi fick uppdraget att förverkliga VD Dennis Arthurssons och hans kollegors dröm. Varumärket Boxes & Labels.

Ett varumärke kan liknas vid ett isberg. Ovanför ytan är det du ser av varumärket i form av exempelvis logotyp, färger, bilder, webbplats och visitkort. Men innan du bestämmer till exempel vilka färger du ska använda i kommunikationen behöver du förstå varumärkets kärna och drivkraft. Med andra ord, det som finns under vattenytan. Det du inte ser men som i allra högsta grad påverkar ditt beteende såväl som din kommunikation.

Vår resa tillsammans med Boxes & Labels började därför, som våra kundresor ofta gör, i varumärket. Tillsammans utforskade vi och började forma det nya varumärket. Ett par, tre workshops och några veckor senare utkristalliserades redskap som kärnvärden, vision, löfte. Redskap, eller byggstenar, som utgör isbergets bas och grunden för arbetet men den kommunikativa och synliga delen av varumärket. Nästa anhalt på vår resa.

Vårt arbete tillsammans resulterade slutligen i en Brand book. En produktion som beskriver hur varumärket ska uppfattas och kommuniceras. Från logotyp, färger och typsnitt till hur filmer, webbplats och mässmontrar ska utformas. Och det är nu själva varumärkesarbetet egentligen börjar. För allt det du säger, och framförallt gör, ska andas ditt varumärke och skapa positiva upplevelser i alla kontaktytor som dina kunder möter ditt varumärke

PS Kommunikation, reklambyrå i Jönköping

Vill du se eller veta mer?

Besök Boxlabel.se. Kontakta oss för mer information.