Vi lanserar nya Crossnet

Kommunikation plattform för Crossnet - ett svenskt IT-företag med huvudkontor i Stockholm.

PS Kommunikation

Crossnet är ett svenskt IT-företag med huvudkontor i Stockholm som hjälper sina kunder genom outsourcing av företagens IT-behov.

Vi på PS Kommunikation fick förtroendet att ta fram en ny grafisk och kommunikativ plattform som bättre speglar det företag och varumärke Crossnet är, och vill vara, idag. I vårt uppdrag ingick också produktionen av en ny modern och responsiv webb.

Ny kommunikativ och grafisk plattform

Vår kommunikativa idé bottnar i att lyfta fram Crossnet som det nära företaget med drivet och passionen att skapa nära relationer med kunder och samarbetspartners. Ett kommunikativt uttryckssätt som gör att Crossnets tjänster, och rationella argument, kompletteras med ett emotionellt utryck och argumentering. Något som genomsyrat alltifrån innehåll till formgivning och produktion av exempelvis visitkort, dokumentmallar och webb.

Responsiv webb

Crossnets kanske viktigaste kommunikativa nav är Crossnet.se där kommunikation sker med såväl existerande som presumtiva kunder. Vårt mål med webbplatsen var därmed att skapa en plattform som fungerar och tilltalar båda Crossnets primära målgrupper. En webb som inspirerar och driver försäljning. En webb som kommunicerar emotionellt och rationellt.

Vill du se mer?

Besök Crossnet.se eller läs mer på Uppdrag - Crossnet.